Strona główna

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie  swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Niezapowiedziane wiadomości

Pracownia Psychologiczna PRO  zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z naszą Polityką Prywatności.

 

Subskrypcja bezpłatnych tekstów i opracowań

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych tekstów należących do PRO wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

 

Strona główna