Strona główna

(członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - nr ewid. 2250)

Jestem psychologiem z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Pracuję z młodzieżą i rodziną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Zajmuję się terapią uzależnień, zachowań nałogowych takich jak zaburzenia jedzenia, erotomania, nałogowe zakupy, uzależnienie od komputera i Internetu. Prowadzę terapię indywidualną, grupową i rodzinną. Jestem absolwentką kierunku psychologii na UKSW. Prace rozpoczęłam na Oddziale Dziennym Psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Od 1991r. pracowałam w Poradni Odwykowej a następnie na Oddziale Terapii Uzależnień w IPiN. Kilkanaście lat pracowałam terapeutycznie z osobami uzależnionymi od alkoholu, ich rodzinami oraz z DDA. Od kilku lat prowadzę terapię osób chorych na zaburzenia odżywiania się, uzależnionych od komputera i Internetu .

Pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią trudności szkolnych, wychowawczych i rodzinnych.

Strona główna